Приправа Китчен Кинг Нано Сри (Nano Sri) 100 гр (Индия)